Cám ơn Jetstar. Hôm nay ngày Thứ sáu!

Cám ơn Jetstar. Hôm nay ngày Thứ sáu!

Chương trình Thứ sáu, siêu khuyến mại bắt đầu từ 14:00 đến 17:00 ngày 28/03/2014 hoặc khi vé được bán hết.Hãy đến với chúng tôi Hangkhong247.vn.Hotline:0938.389.757

Điểm khởi hành

 

Điểm đến

Ngày bay

Khuyến mại
kết thúc

Giá Starter^
VND

 

Tp.Hồ Chí Minh

 

Hà Nội

09/9 - 
18/9/2014

17:00
28/03/14

68000

Mua ngay

 

Hà Nội

 

Tp.Hồ Chí Minh

09/9 - 
18/9/2014

17:00
28/03/14

68000

Mua ngay

 

Tp.Hồ Chí Minh

 

Đà Nẵng

09/9 - 
23/10/2014

17:00
28/03/14

488000

Mua ngay

 

Đà Nẵng

 

Tp.Hồ Chí Minh

09/9 - 
23/10/2014

17:00
28/03/14

488000

Mua ngay

 

Tp.Hồ Chí Minh

 

Hải Phòng

09/9 - 
23/10/2014

17:00
28/03/14

888000

Mua ngay

 

Hải Phòng

 

Tp.Hồ Chí Minh

09/9 - 
23/10/2014

17:00
28/03/14

888000

Mua ngay