Khuyến mại đặc biệt của Jetstar!

Khuyến mại đặc biệt của Jetstar!

Chương trình khuyến mại đặc biệt của Jetstar hiện đang bán và sẽ kết thúc khi vé được bán hết. Hãy nhanh tay mua ngay giá rẻ trước khi vé được bán hết!

Hãng đến với chúng tôi Hangkhong247.vn.Hotline:0938.389.757

 

Điểm khởi hành   Điểm đến Ngày bay Khuyến mại
kết thúc
Loại khuyến mại Loại vé Giá Starter^
VND
 
Tp.Hồ Chí Minh   Buôn Ma Thuột 24/03-
23/6/2014
Khi vé được bán hết Khuyến mại đặc biệt của Jetstar!
Chú ý
Starter 370000 Mua ngay
 
Buôn Ma Thuột   Tp.Hồ Chí Minh 24/03-
23/6/2014
Khi vé được bán hết Khuyến mại đặc biệt của Jetstar!
Chú ý
Starter 370000 Mua ngay
 
Tp.Hồ Chí Minh   Nha Trang 24/03-
23/6/2014
Khí vé được bán hết Khuyến mại đặc biệt của Jetstar!
Chú ý
Starter 370000 Mua ngay
 
Nha Trang   Tp.Hồ Chí Minh 24/03-
23/6/2014
Khí vé được bán hết Khuyến mại đặc biệt của Jetstar!
Chú ý
Starter 370000 Mua ngay
 
Tp.Hồ Chí Minh   Phú Quốc 24/03-
23/6/2014
Khi vé được bán hết Khuyến mại đặc biệt của Jetstar!
Chú ý
Starter 370000 Mua ngay
 
Phú Quốc   Tp.Hồ Chí Minh 24/03-
23/6/2014
Khi vé được bán hết Khuyến mại đặc biệt của Jetstar!
Chú ý
Starter 370000 Mua ngay
 
Hà Nội   Đà Nẵng 24/03-
23/6/2014
Khi vé được bán hết Khuyến mại đặc biệt của Jetstar!
Chú ý
Starter 470000 Mua ngay
 
Tp.Hồ Chí Minh   Đà Nẵng 24/03-
23/6/2014
Khi vé được bán hết Khuyến mại đặc biệt của Jetstar!
Chú ý
Starter 470000 Mua ngay
 
Đà Nẵng   Hà Nội 24/03-
23/6/2014
Khi vé được bán hết Khuyến mại đặc biệt của Jetstar!
Chú ý
Starter 550000 Mua ngay
 
Đà Nẵng   Tp.Hồ Chí Minh 24/03-
23/6/2014
Khi vé được bán hết Khuyến mại đặc biệt của Jetstar!
Chú ý
Starter 550000 Mua ngay
 
Vinh   Tp.Hồ Chí Minh 24/03-
23/6/2014
Khi vé được bán hết Khuyến mại đặc biệt của Jetstar!
Chú ý
Starter 770000 Mua ngay
 
Tp.Hồ Chí Minh   Hà Nội 24/03-
23/6/2014
Khi vé được bán hết Khuyến mại đặc biệt của Jetstar!
Chú ý
Starter 870000 Mua ngay
 
Tp.Hồ Chí Minh   Hải Phòng 24/03-
23/6/2014
Khi vé được bán hết Khuyến mại đặc biệt của Jetstar!
Chú ý
Starter 870000 Mua ngay
 
Hải Phòng   Tp.Hồ Chí Minh 24/03-
23/6/2014
Khi vé được bán hết Khuyến mại đặc biệt của Jetstar!
Chú ý
Starter 870000 Mua ngay
 
Tp.Hồ Chí Minh   Vinh 24/03 -
23/6/2014
Khi vé được bán hết Khuyến mại đặc biệt của Jetstar!
Chú ý
Starter 870000 Mua ngay
 
Hà Nội   Tp.Hồ Chí Minh 24/03-
23/6/2014
Khi vé được bán hết Khuyến mại đặc biệt của Jetstar!
Chú ý
Starter 980000 Mua ngay